تماس با ما ۰۱۱-۳۳۳۲۶۰۷۰ ۰۱۱-۳۳۳۲۲۵۹۱

آدرس: ساری، خيابان فرهنگ، مجتمع پزشكی شهريار ٣، طبقه ٥، واحد۵۰۲

فضا نگه دار دندان

فضا نگه دار دندان

برخي تصور مي كنند كه دندان هاي شيري كودكان تنها در جويدن نقش دارند و در صورتي كه زودتر از زمان مناسب از دست بروند مشكل خاصي ايجاد نخواهد شد. حقيقت اين است كه دندان هاي شيري در كنار تأثير در زيبايي و جويدن با حفظ فضاي دندان هاي دائمي زيرين و هدايت رويشي آن ها نقش مهمي در رويش صحيح دندان هاي دائمي دارند.

برخي تصور مي كنند كه دندان هاي شيري كودكان تنها در جويدن نقش دارند و در صورتي كه زودتر از زمان مناسب از دست بروند مشكل خاصي ايجاد نخواهدشد. حقيقت اين است كه دندان هاي شيري در كنار تأثير در زيبايي و جويدن با حفظ فضاي دندان هاي دائمي زيرين و هدايت رويشي آن ها نقش مهمي در رويش صحيح دندان هاي دائمي دارند.
در صورتي كه دندان هاي شيري به دليل پوسيدگي و يا ضربه زودتر از زمان مناسب از دهان خارج شوند ،فضاي آن ها توسط دندان هاي مجاور پر خواهد شد و لذا دندان دائمي جانشين به دليل عدم وجود فضاي كافي و نبود راهنماي رويشي نمي تواند در محل صحيح رويش يابد كه اين مسئله سبب به هم خوردن نظم دندان ها و مشكلات ديگر خواهد شد.
لذا در صورتي كه دندان هاي شيري به صورت زودرس كشيده يا خارج شوند بايد با متخصص ارتودنسي يا دندان پزشك كودكان مشورت شود تا در صورت نياز وسيله اي به نام فضا نگه دارنده در محل دندان از دست رفته قرار گيرد و از مشكلات احتمالي جلوگيري شود.
فضا نگه دارها در دو نوع متحرك و ثابت وجود دارند.نوع متحرك مشابه پلاك هاي نگه دارنده ارتودنسي است و نوع ثابت به دندان هاي مجاور توسط قرار گيري بند يا روكش چسبانده مي شود.


مقالات مرتبط